Viajes visitando Lago Ashi

Filtrar

Japón y Maldivas

Japón y Indonesia

Japón y China

Japón

 • Japón

  Ciudades: Tokyo, Hakone, Kanazawa/Toyama, Gokayama, Shirakawago, Takayama/Gero, Kyoto, Nara, Osaka
  11 días desde 2.575 € + tasas
 • Japón

  Ciudades: Osaka, Kyoto, Himeji, Kurashiki, Hiroshima, Miyajima, Monte Koya, Camino de Kumano, Kawayu Onsen, Shirahama, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Hakone, Tokyo
  15 días desde 3.855 € + tasas
 • Japón

  Ciudades: Kyoto, Hiroshima, Miyajima, Monte Fuji, Hakone, Tokyo
  8 días desde 2.345 € + tasas
 • Japón

  Ciudades: Osaka, Nara, Kyoto, Shirakawago, Takayama, Tsumago, Hakone, Tokyo, Nagoya, Ise, Toba, Camino de Kumano, Nachi Katsuura, Shirahama, Yuasa, Wakayama, Monte Koya
  15 días desde 3.775 € + tasas
 • Japón

  Ciudades: Tokyo, Hakone, Kanazawa/Toyama, Gokayama, Shirakawago, Takayama/Gero, Kyoto, Nara, Nagoya, Ise, Toba, Kamino de Kunamo, Nachi-Katsuura, Shirahama, Yuasa, Wakayama, Monte Koya, Osaka
  14 días desde 3.725 € + tasas
 • Japón

  Ciudades: Osaka, Koyasan, Nara, Fushimi Inari, Kyoto, Shirakawago, Takayama, Tsumago, Hakone, Tokyo
  11 días desde 3.190 € + tasas

Japón y Tailandia

Japón y Singapur

 • Japón Singapur

  Ciudades: Osaka, Kyoto, Nara, Shirakawago, Takayama, Tsumago, Hakone, Tokyo, Singapur
  15 días desde 3.630 € + tasas

Japón y Hong Kong

Japón y Filipinas

En 25 años más de 25.000 viajeros han descubierto Asia disfrutando con nuestros viajes saber más